Christoph Gerber

YASAL UYARI/İLETİŞİM


Pınarlık buluntu yeri (pırnal ormanı), Beşparmak dağlarının kayalı güney yamacında, Yediler sınırında bulunmaktadır (1). Oradan çıkan buluntular, alanın tarih öncesi kullanıldığını göstermektedir. Özel buluntular arasında, Metaboksit`ten yapılmış aletler yer almaktadır. İşlenilirliği ateş taşınınki gibi olan oldukça sert bir taştır. En etkili aletler, küçük balta şeklindeki palalardır (2). Yüzleri parlatılmış olan parçaların yanında henüz bilenmeyen ham ürünler de vardır (3). Metaboksit`ten (alüminyum filizinden) yapılmış çok sayıda başka aletler de vardır, örneğin çekiç (?) gibi (3 sağ). Onun dışında, gri renginde, varvlı obsidyen (volkan taşı) parçalarına da sıkça rastlanılmıştır: küçük palalar (5), bir matkap (6 sol) ve bir mermi ucu (6 orta). Şimdiye kadar ateş taşından olan ve bütün olarak bulunan tek alet küçük bir başparmak tırnağı kaşıyıcısıdır (6 sağ). Bu parçanın ayrı bir önemi vardır çünkü kronolojik olarak bakıldığında Orta Taş Devri ve neolitik (Yeni Taş Devri) dönemlerine ait olduğu çok muhtemeldir.

1) Güneyden Pınarlık`a bakış.
1
2
3
4
5
6
7