YASAL UYARI/İLETİŞİM

Aşınma Şekilleri
Latmos Menderes masifinin bir parçası olup Türkiye‘nin en en eski masiflerinden biridir. Tertiyer Dönemden beri bu bölge son kez bir dağ şeklinde yükselerek şekillendi. Latmos çekirdek bölgesinde yüksek metamorf, muhtemelen prekambrik taşlardan, granit ve gnaystan (gözlü gnays) oluşmaktadır. Bu taş ve subtropik değişken nemli iklimlere sahip yerler için tipik olan aşınma biçimleri, Latmos’ta özellikle çok belirgindir ve bu dağa değişmez biçimini kazandırmıştır. Bu aşınmalar sonucu oluşan şekillenmeler değişik hayvanları - örneğin kamplumbağaları (1. 2), aslanları (3), filleri (4), maymunları (5), sürüngenleri (6), mürenleri (7), ördekleri (8), köpekleri (9) ve balıkları (10) - ya da hayal ürünü şekilleri (11. 12), Antik Dönem trajedisi maskı (13), bir paşanın başını (14), bir yaşlı adamı (15) veya bir cadıyı (16) anımsatırlar.
Tek tek kayaların gölgeli, nemli alt kısımlarından başlayan çukurlukların içe dönük duvarları çoğunlukla nişe benzer biçimde aşınmaya uğramışlardır ve kenarları kabarık olup mağara içlerine büyülü bir görünüm kazandırırlar (17.18).
Bu büyüleyici aşınma formları o zaman insanlarının imgelemlerine göre yerel dağ tanrısının gücünü gösteriyordu.
Bu olağandışı arazi biçimlenmesi dahi Latmos’un koruma altına alınması için yeterli bir neden olmalıdır ve Latmos doğal park ilan edilmelidir.

1) Kaplumbağa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18