YASAL UYARI/İLETİŞİM


Kaya resminin buluntu yeri Kavaklıdere`nin bir ara vadisinde yaklaşık 370 m yükseklikte ve bir derenin sadece bir kaç metre yakınında (1). Girişi güneyden olmak üzere iki kayalık üzerinde eğik yatan bir kaya kütlesinden oluşuyor (2). Kuzey girişi ise kayalar tarafından geniş çapta kapatılmış (3) ve böylelikle hücre şeklinde rahat girilebilir bir oda oluşmuş. Sol iç duvarının kenarında uzunca ve düz yüzeyli bir kaya kütlesi yatıyor (2).
Bu „hücre“ resim yönünden çok zengin. Toplam 14 ayrı resim ayırt edilebiliyor. Çoğu „hücrenin“ tavanındaki iklim tahribi ile oluşmuş oyuklar değişik motiflerle süslüdür ve kendine özel bir resim alanı olarak algılanabilir (4-12). Bazısı insan figürleri ve tezyinatlar la (4.5.8.11.12), kısmen de ellerle (5.7.10), bazıları ise sadece bezemelerle veya hem tezyinatlar la hem de ellerle süslüdür (4-6). Özellikle tavanın güney kenarındaki yan yana duran iki oyuğun birbirine ait içerikli motifleri aile yaşamından bir sahneyi göstermekle çok cezbediyor (11.12): sol taraftaki ana motif olarak bir kadın ve bir erkekten oluşan bir çifti, sağdaki ise anne ve kız olması muhtemel olan bir küçük bir de büyük dişi figürlerden oluşmaktadır.
Buluntu yeri: Balıktaş
1) „Kaya odasının“ çevresi (oka bakınız).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12