YASAL UYARI/İLETİŞİM


Ballıkaya, Latmos´un batı sınırındaki büyük yükseltilerinden biridir.
Kaya eteğinin yaklaşık 265 m yükseğinde bir kaya yarığı mağarası bulunmaktadır (1.3). Bu mağara, kuzeye açılır ve Menderes ovasından Samsun Dağı`na kadar açık bir görüş alanı sunar (2). Mağaranın çeşitli yerlerinde çizimler keşfedilmiştir. Ana resim, doğuya bakan iç duvarda bulunmaktadır (4-6).
Kötü koşullar nedeniyle yıpranmış olduğu halde, kırktan fazla insan figürleri belirmektedir. Figürlerin arasında çok sayıda tezyinatlar bulunmaktadır (5.6): menderes motifi, zikzak hatları, çizgiler, nokta sıraları, eşkenar dörtgen ve çiçek desenleri, çarpı ve çiçek serileri ve içinde çarpı bulunan bir dörtgen (?).
Buluntu yeri: Ballıkkaya
1) Kaya eteğindeki yarık mağarası ile Ballıkaya`nın kuzey tarafına bakış.
1
2
3
4
5
6