YASAL UYARI/İLETİŞİM

Giriş
Figürel çizimler dışında çeşitli tezyinatlar, işaretler ve semboller bulunmaktadır: tekli çizgiler ve çizgi sıraları, kafes desenleri, zikzak- ve dalga hatları, geometrik desenler, menderes motifleri, çiçekler, çiçek çelenkleri, çarpılar ve çiçekli çarpılı diziler, daireler, V–şeklindeki işaretler ile noktalardan oluşan diziler, eşkenar dörtgen ve kilim desenleri, bundan başka cinsel (?) ve evrensel (?) semboller (1), ayrıca çok sayıda eller ve ara sıra ayaklar (2).
 
Bu tezyinatlar ve işaretler çoğunlukla resimlerdeki figürlerin aralarını doldurmaktadır. Bu yüzden tezyinatlar sadece süsleyici aksesuar mıdır yoksa kendi başlarına anlam taşıyan unsurlar mıdır, bilinmiyor. Damlıyurt´taki petroglif veya Balıktaş´ın “kaya odasındaki” bazı resim kısımları gibi yalnız tezyinatlardan ve işaretlerden oluşan resimlerin mevcut olması, tahminlerin arasından ikincisini destekler. Örneğin menderes motifi, dalga ve zikzak çizgiler suyun simgesi olarak yorumlanabilir. Elizleri ise bir ihtimalle, petroglifli keşif yerlerine gitmiş ve oradaki törenlere katılmış insanların imzası olarak anlaşılabilir.
 
Beşparmak resimlerinde mevcut olan tezyinatların ve işaretlerin büyük bir kısmı, petroglif sanatının bilindik form yelpazesine aittir. Bunlardan bazıları, menderes motifi, çizgiler ile çizgi sıraları ya da el izleri gibi, yontma taş devrine kadar uzanmaktadır. Ancak Beşparmak resimlerinde bir kaç kez saptanmış kilim desenleri, özellikle dişi figürlerin önlükleri üzerindekiler, pek sıra dışıdır. Kilim desenleri yalnız motif olarak da belgelenmiştir, örneğin Çayırlık Mevkii´ndeki petroglifteki gibi (y.b.). Başka petrogliflerde benzer desenler oldukça nadir bulunmaktadır.

1) Beşparmak petrogliflerindeki tezyinatlar ve işaretler.
1
2