YASAL UYARI/İLETİŞİM


Hayvan resimleri, Beşparmak kaya sanatında oldukça nadir görülür. Bu güne dek yalnız yedi örnek bilinmektedir. Bir tek hayvanlardan oluşan resim motifi olarak yalnızca Çobanlar Mevkii`ndeki petroglif bilinmektedir. Hayvanlar genellikle profilden gösterilir. Bu yüzden Karadere “mağarasındaki” resimde, hayvanın kuşbakışı perspektifinden gösterilmesi müstesnadır, bu da yorumlamanın doğru olması kaydıyla (y.b.).
Tek tek ele alındığında hayvanların türlerini belirlemekte zorluk çekiliyor. Görünüşe göre, geçen yüzyılın başlarına kadar Latmos´ta rastlanması mümkün olan ayı veya dağ leoparları gibi vahşi hayvanlar yada hâlâ dağlarda yaşayan yaban domuzları söz konusu değildir. Aynı şekilde yaban domuzları ile beraber, o zamanki Latmos sakinlerinin yemek listesinde bulundukları bilinen alageyik veya yabanî keçiler de resimlerdeki hayvanlar arasında değildir. Daha ziyade evcilleştirilmiş hayvanlar oldukları muhtemeldir, belki Çobanlar Mevkii´ndeki gibi köpekler, belki de birisi muhtemelen sığır olan (5.6), Bafa Konağı çıkıntısındaki (1-6) gibi farklı evcil hayvanlardır.
Buluntu yeri: Bafa Konağı
1) Çıkıntının çevresi. Arka planda Sazakasartepe.
1
2
3
4
5
6