YASAL UYARI/İLETİŞİM

Yeri
Bu kaya resminin buluntu yeri Söğütdere`nin hafif yokuş olan doğu yamacında yaklaşık 290 m yükseklikte ve dere yatağından sadece bir kaç m uzaklıkta (1.2). Kayalıklarla çevrili küçük bir avludan oluşuyor ve bir doğal tapınak havasında (4.5). Girişi ise batıda bir kaya boşluğundan (4.5).
Bu avlunun doğu sınırını belirleyen büyük kaya kütlesi avluya doğru derin bir çatlak sayesinde bir bank bir de çıkıntıya ayrılıyor (6-8). Çoğunun parmaklarla yapılmış olması muhtemel bu resimler çıkıntının iklim tahribine uğramış olan alt kısmında ve arkasında bulunmaktadır. Ana resim ise en çok tahrip olmuş güney kısmında.
 
Yorum
Beşparmak kaya sanatı çerçevesinde Göktepe resmi yuvarlak şekilleri tercih eden şematik üslubun baş temsilcisidir; sadece resmin sol kenarındaki bir figür düz çizgilerden oluşan soyut bir üsluptadır.
İklim tahribi izlerine uygun olarak bu resim üç bölüme ayrılmakta (9-10): Üst bölümün merkezinde bir kadınla bir sağ el yan yana (10.11) ve sağında solunda bir çift belirmekte. Sağ çiftin resmi çok iyi durumda (10.12): Profilden çizilmiş kadın figürü yuvarlak kafası, uzun boynu, yumuşak vücut hatları ve her şeyden önce geniş kalçaları ile resmedilmiş bir neolitik (Yeni Taş Devri`nden) kadın gibi duruyor (13). Sağındaki adam sarkık kollarıyla önden ve çoğu resimde olduğu gibi cinsel organlarına dair bir işaret olmadan çizilmiş.
Resmin orta bölümü yukarıdaki tekli ve hareketsiz gruplardan farklı olarak yan yana sıralanmış iki kadın çifti, üç erkek ve daha fazla kadın gibi insan figürlerinden oluşuyor. İçlerinde hareket eden, muhtemelen dans eden sekiz kişilik bir grup göze çarpıyor (9.10).
Dört dansçıların altında aşağı bölüme ait olan ve kenarları suni çerçevelenip kırmızıya boyanmış olan doğal bir çukur açılıyor (9.10). Muhtemelen içi tamamen boyalıydı ve görünene göre bütün tasvirin merkezini oluşturuyordu. Ancak kötü korunma durumundan dolayı oyuğun motifi belli olmuyor. Belki bura dada bir çiftin resmi söz konusuydu. Bunun altında küçük bir erkek figürünün ve belki ikinci bir resmin çerçevesine ait olan kırmızı bir çizginin izleri belirmekte (10).
Resmin sol kenarında küçük bir erkek figürü ile iki kadın figürü, ayrıca iki sol el (10.14) ve bir geometrik işaret (9.10) görünmekte. Resmin tamamının konusu büyük bir ihtimalle dans edilen ve bu vesileyle bereket seremonileri yapılan bir bahar bayramı veya düğündür.
Buluntu yeri: Göktepe
1) Söğütözü`nün yakınındaki Göktepe civarı. Arka planda Tekerlekdağ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14