Christoph Gerber

YASAL UYARI/İLETİŞİM


Dağların kuzey eteğinde bulunan Malkayası`ndaki Karst mağarasının giriş bölgesinde 2002 ile 2004 yıllarında ufak çapta bir kazı yapılmıştır (1.2). Kazı sırasında, Orta Bakır Çağ`dan kalan iki kullanım alanı ortaya çıkarılmıştır (yaklaşık 5. binyılın ilk yarısı). Bu esnada ortaya çıkan buluntular, bu tür yerleşim alanlarından beklenen buluntu çeşitlerinin neredeyse tümünü kapsamaktadır ve böylece bu erken devir kültürü hakkında adeta eşsiz bir vukuf sunmaktadır.
Çıkarılan seramik, İsa Mağarası vadisindekine uymaktadır. Kayda değer bulgular arasında, içi boyalı olan bir kâse parçası bulunmaktadır (3). Kenarı tamir edilmiş bir tencere (4) ve kaşıklar (13) buranın insanlarının günlük hayatına tanıklık etmektedir. Mutfak eşyaları, mermiler ve silis ile obsidyenden yapılmış orak ağızları (8-10), hayvan kemiklerinden yapılmış aletler ve ağırşaklar o zamanki mağara yerlilerinin uğraşılarını sergilemektedir. Kemik ve midye kabukları buluntularından görüldüğü gibi hayvancılıkla ve balıkçılıkla, avdan yaşamaktalardı.
İki mermer put, neredeyse tamamıyla korunmuş keman şeklinde bir Kyklad Putu ve bir “Kiliya” terakotasının parçası da buluntular arasında yer alıyor. Bunlar, Ege adaları ile ve Küçük Asya`nın kıyı kesimiyle temasta bulunduklarını gösterir (6). Diğer bir putun kafası ve sürüngen biçimindeki bir hayvan figürü de topraktan yapılmışlardır (5). Kıyı bölgesin önceden hiç tanık olmadığı beş adet mühürlenmiş ağ batıran (11) emsalsizdir.

1) Malkayası`ndaki Karst mağaralarına bakış.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13