YASAL UYARI/İLETİŞİM


Bafa Gölü`nün kuzey kıyısında, İkizadasi`nın karşısında dokuz kaya resminin kalıntıları bulundu (1.2 Nr. 1-9). En iyi korunmuş olanı bir „mağaranın“ tavanında bulunuyor (2 Nr. 7.3-6). Bir düğün sahnesini gösterdiği düşünülüyor: resmin merkezinde bir kadın ve bir erkekten oluşan büyük bir çift bulunuyor. Üçer kadından oluşan iki grup sağ taraftan dans ederek çifte doğru yaklaşıyor ve bu iki grup aralarında bir erkek duruyor. Çiftin sol tarafında simetrik bir şekilde oturan üç kadından oluşan bir grup; kadınların alt kısmında küçük bir erkek figürü uzanıyor. Grupların birbirleri ile bağlantılı oldukları, kafalarının üzerlerinden geçen düz ve dalgalı çizgiler tarafından vurgulanıyor.
Buluntu yeri: İkizada
1) Bafa Gölü`nün kuzey kıyısı ve İkizadaya havadan bakış (Fotoğraf: Peter Grundwald).
1
2
3
4
5
6