Christoph Gerber

YASAL UYARI/İLETİŞİM


Kerdemelik isimli buluntu yeri, kayalarla çevrili bir avludan oluşmaktadır (1-4). Bu avluya, kayadan yapılmış bir kapıdan ulaşılıyor (5-6). Kapının iklim şartlarından dolayı hasar görmüş tavanında kırmızı renkte bir işaret bulunmakta (7). Avlunun güney ucunda, alt kısmı iklim hasarları görmüş, ikili mağara oluşturan bir kaya kütlesi bulunmaktadır. Taş buluntularının çeşit yelpazesi şaşırtıcı bir genişlikte olup perdah ve değirmen taşları gibi sıradan kaya taşı eserleri dışında, burada öne çıkarılması gereken, Metaboksit`ten yapılmış, muhtemelen küçük bir baltanın kaba taslağı ve iki cilâ taşı kapsamaktadır. Sap doğrultucusu adlı taş (8-9), “oluk taşları” türüne aittir. Akdeniz bölgesinde ve Orta Doğu´da bunlar ilk defa Orta Taş Devri bağlamında ortaya çıkmış olmakla birlikte neolitik döneme (Yeni Taş Devri`ne) kadar geriye gitmektedir (M.Ö. yaklaşık 12.-7. binyıl). Bazalttan oluşan diğer bir buluntunun da cilâ taşı olma ihtimali var (10).

1) Avludan kuzeye doğru, kaya kapısına bakış.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10