YASAL UYARI/İLETİŞİM


Beşparmak`ta petroglif sanatının oluştuğu zaman dilimi, öncelikle motiflerin teması, üslubu ve süslemeleri sayesinde olmak üzere, Anadolu kültürünün Bakır Çağ öncesi gelişimi içerisinde daha iyi sınırlandırılabiliyor. Resimlerin sadece bir konuyla, yani özellikle çift resimlerinde ve aile sahnelerinde ifade bulan sosyal bağları içerisindeki insan ile sınırlı olması, insanlığın yerleşmişliği ile gerçekleşen toplumsal değişimini tasavvur eder. Aynı zamanda tasvir şekli natüralist bir üsluptan şematik-soyut bir üsluba doğru değişim geçmiştir. Avcılar ve toplayıcılar dünyası ile Beşparmak kaya resimlerinin artık bir alakası kalmamıştır. En başta güneybatı Anadolu`nun deniz bölgesinde bulunan Hacılar`daki geç neolitik-kalkolitik (Yeni Taş Devri - Bakır Çağı) seramiğe tekabül eden kilim deseni olmak üzere, belli süslemelerin tercih edilmesi daha kesin bir tarihleme meydana çıkartmaktadır. Mağaraların ve çıkıntı altlarının yerleşim tabakalarında bulunan seramiklerin hepsi aynı Bakır Çağı zaman çerçevesine aittir ve böylece, kaya resimlerinin üslup açısından sınıflandırılarak elde edilmiş olan tarihlemelerini destekleyip Beşparmak kaya sanatı oluşumunun M.Ö. 6. ve 5. binyılın ilk yarısında olduğunu doğrulamaktadır.