YASAL UYARI/İLETİŞİM


Sakarkaya köyünün yaklaşık 800 m yukarısındaki Kayabaşı´nın üç yerinde petroglifler keşfedilmiştir (1). En büyük ve aynı zamanda en iyi durumda olan resim, alçak tavanlı bir mağaranın arka duvarında bulunmaktadır (2-3). 2,80 m uzunluğunda ve 1,30 m yüksekliğindeki resimde, insan figürleri, altı el ve çeşitli tezyinatlar - zikzak hatları, çizgiler, nokta sıraları, menderes motifleri, V –şeklindeki sıralamadan oluşan bir işaret ve büyük bir kafes deseni - bulunmaktadır. Resmin hakimiyeti el izleri ve büyük kafes desenindedir; onun yanında insan figürleri, ikinci planda duruyor izlenimini uyandırıyor (4-5).
Buluntu yeri: Kayabaşı
1) Doğudan Kayabaşı kayasına bakış ve çok uzaktan görülen kavak ağacı. Mağara, ağacın sol alt tarafında bulunmaktadır.
1
2
3
4
5